O nas

Warunkiem uczestnictwa w Motocyklowej Majówce Mundurowej jest posiadanie legitymacji służbowej funkcjonariusza, emeryta lub pracownika cywilnego Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej lub Służby Więziennej.